Politikos tyrimų ir analizės institutas

Politikos tyrimų ir analizės instituto tikslai – prisidėti prie viešosios politikos ir jos subjektų veiklos tobulinimo. Pagrindinės mūsų veiklos sritys yra viešosios politikos ir jos subjektų:

– kokybiniai tyrimai;

– analizė ir konsultavimas;

– kvalifikacijos kėlimas bei mokymai.

Pagrindiniai mūsų užsakovai ir partneriai – Europos komisija, Europos Parlamentas, įvairių šalių ministerijos, savivaldybės, Lietuvos ir kitų šalių programos “Veiklus jaunimas” agentūros, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) ir kt.

+370 686 26260

marius.ulozas@gmail.com

www.Institutas.EU

twitter @institutasEU
skype @mierka