Pilietinės atsakomybės fondas

Labdaros ir paramos fondas „Pilietinės atsakomybės fondas” (PAF) buvo įkurtas 2006 m. pabaigoje. Tai – dešimt metų Lietuvos nevyriausybinį sektorių finansiškai ir instituciškai įvairias Baltijos šalių NVO rėmusio Amerikos fondo – Baltijos-Amerikos partnerystės fondas – misijos tęsėjas. PAF misija – plėtoti filantropijos kultūrą Lietuvoje ir, pagal galimybes,  teikti finansinę ir dalykinę paramą nevyriausybinėms organizacijoms ir piliečių iniciatyvoms.

Fondas yra įvykdęs penkis paramos projektus, kuriems paramos pritraukė iš Lietuvos verslo įmonių, Amerikos ambasados Lietuvoje ir fizinių asmenų.

2009-2010 m. PAF įgyvendino EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei LR vyriausybės lėšomis remtą projektą „Filantropijos plėtra Lietuvoje“. Šis projektas sudarė galimybę organizacijai sugeneruoti naujų veiklos programų, užmegzti ir/arba atnaujinti ryšius su panašiomis organizacijomis-fondais užsienio šalyse, išanalizuoti dalies NVO sektoriaus finansinę padėtį bei problemas, su verslo įmonių atstovais pasitarti dėl verslo įmonių galimybių ir perspektyvų veiksmingiau remti pilietines iniciatyvas ir nevyriausybines organizacijas.

PAF yra parengęs Lietuvos fondų žemėlapį, konsultuoja bendruomenės fondus ir įvairias NVO kuriant strateginius ir/arba lėšų paieškos planus. Fondo veiklos pradžioje aktyviai PAF atstovai konsultavo valdžios institucijų ir Seimo atstovus fondų teisiniais klausimais. Esant reikalui, konsultuoja užsienio fondus ir kitas organizacijas filantropijos Lietuvoje klausimais. PAF kelerius metus buvo Europos fondų centro (European Foundation Centre) oficialus narys, kasmet dalyvauja minėto fondo metinėse konferencijose. PAF yra vienas neformalios Lietuvos fondų asociacijos iniciatorių, o 2004-2010 metais rengėme ir pasaulinei fondų plėtros organizacijai WINGS  (the Worldwide Initiatives for Grantmaker Support) teikėme metines bendruomenės fondų veiklos apžvalgas. PAF yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis ir pagal poreikį konsultuojasi su Čekijos fondu Nadace VIA, Latvijos fondu Partners in Ideas Fund bei kolegomis Estijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir JAV.

Paskutiniais metais vykdyti ir vykdomi projektai:

  1. 2010 m. PAF vykdė Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondo (Emergency Fund) remtą projektą „pagalbadaiktais tinklo stiprinimas“.
  2. 2011-2012 m. PAF administravo Vilniuje prekybos centre Gedimino9 veikusį „NVO AVILĮ“;
  3. 2010 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei LR vyriausybės lėšomis pradėtas ir kartu su partneriu – VšĮ Geros valios projektai sukurtas internetinis portalas Lietuvos žmonėms (ir stokojantiems, ir galintiems paaukoti daiktų) pagalbadaiktais.lt;

2013 m. sausio mėn. PAF pradėjo įgyvendinti Šveicarijos NVO fondo remiamą projektą „Filantropijos sąlygų gerinimas nevyriausybiniam sektoriui Lietuvoje stiprinti“

8 699-78044

info@paf.lt

www.paf.lt