Bendruomenių kaitos centras

Viešoji įstaiga Bendruomenių kaitos centras įkurta 2001 m. rugpjūtį, kaip Labdaros ir paramos fondo Lietuvos ir JAV iniciatyvos dukterinė organizacija. Tuo metu LPF reorganizavosi, siekdamas atskirti dvi pagrindines savo veiklos sritis – labdaros projektus, kurių pagrindinis buvo Maisto bankas, bei veiklą, skirtą Lietuvos vietos bendruomenių stiprinimui. Ilgainiui, LPF Lietuvos ir JAV iniciatyvos tapo LPF Maisto Banku, o VŠĮ Bendruomenių kaitos centras nuo įsteigimo dirba su bendruomenėmis, inicijuodamas įvairius socialinius projektus,  stiprindamas vietos nevyriausybines organizacijas, bei  bendradarbiavimą tarp NVO, vietos valdžios bei verslo.

BKC veikia glaudžiai bendradarbiaudama su Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Lietuvos savivaldybėmis. Ilgametis BKC partneris yra Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija. Taip pat BKC plėtoja strateginę partnerystę su organizacijomis partnerėmis  užsienyje – Baltarusijoje, Nyderlanduose, JAV, Norvegijoje.

Misija:

Įtakoti socialinį ir ekonominį Lietuvos vystimąsi, visokeriopai skatinant ir remiant vietos bendruomenių iniciatyvas.

Tikslai

„Pagalba apsaugant Baltarusijos pilietines organizacijas“- Šiuo projektu siekiama sumažinti teisinę riziką su kuria  susiduria Baltarusijos pilietinės visuomenės organizacijos  ir padėti joms   išplėsti  savo veiklos  erdvę saugiai veikiant Lietuvoje.

http://www.bkcentras.lt/